Det Galaktiske Pari : Eukaryotes

Eukaryotes

Proteist Video 1 - 2 - 3

 

Foto syntetisk plante mekanisme. De har en kjerne, som har membran. Fotosyntesen foregår i organeller som heter Chloroplast. Kloroplasteret er en fabrikk som bestar av granuler i radiator formasjon. Og reagerer med resonans for å transportere elektriske partikler.

Photosynthetic

Chloroplasts capture light energy to conserve free energy in the form of ATP and reduce NADP to NADPH through a complex set of processes called photosynthesis. 1 - 2

 

Glaucophyte - Grønn ferskvannsk alge, har fotosyntetisk klorofyll som rød alge.

Cyanophora -

Rhodophyta - Rød alge, multicellulær marin organisme. Uten flageller. Video 1

Haloquadra - Firkanted lysende bakterie.