Det Galaktiske Parti : Venus


Venus

Bilder 1 - 2 - 3

Jordens lillesøster, med solid overflate. Planeten har et gjennomskinnelig skylag av svovelsyre som gjør at lyset reflekteres vekk. Atmosfæren har over 90% karbondioksid og resten Nitrogen og atmosfæren fungerer som bakeovn. Det er ingen organismer på Venus som benytter CO2. Den har klare tegn til vulkanisk geologi men liten lava produksjon, noe som tyder på at kjernen og mantelen kjølner av. Venus har ikke aktiv dynamo magnetosfære som jorden, og produserer svake magnetiske felt ved at dens skyer, reagerer direkte med kosmisk gamma stråling. Planeten er undersøkt av Pioneer Orbiter 1978, Magellan probe 1991.

Planeten spinner andre vegen enn de andre i solsystemet, trolig på grunn av massiv asteriode nedslag. Skjønt alle planetene har prinsipiellt samme nedslagsfelt, synes dette usannsynlig, denne planeten har til overmål en lite bombardert overflate.. DGP fremmer ide om et resonant solsystem som gjør at planetenes rotasjon er en funksjon av molekylær komposisjon og avstand til solen, og i aktiv bølgende ordning i forhold til solstrålenes energi.

Video : The Inner Planets

JAXA : Planet-C Launch Mai 2010