Det Galaktiske Parti : Astrofysikk

 

Astronoerken matematiske formler eller innviklede teorier. Det må kunne forstås av mennesket.

Enhver matematisk utregning som har tall eller symboler, er i virkeligheten en direkte uttrykk for en fysisk enhet, enten lengde, bredde eller sirkel Pi. Addisjon er 1 dimensjonale linjer mens multiplikasjon og divisjon er 2d uttrykk, et forhold, en kube er en 3d relasjon.En matematisk formel er således et bilde, en anvisning som gir et konsistent resultat. Man vet alltid hva resultatet blir, ved å definere dens operatorer. I tillegg til selv å observere naturen og dens fraktaler, som gjentar selv i det store og små, kan man med passer og penn utvikle sin egen forståelse ved å bruke vitenskapens observasjoner og selv bidra i debatten.

 

 

mi er å studere nattehimmelen. Slik dynamikken utvikler seg i kosmos. For å selv få grep om de enorme avstander og materielle tilstander som universet presenterer, gjelder det å ikke bli vippet av pinnen, med hv