Det Galaktiske Parti : Nikola Tesla

 

Nikola Tesla

En av industrisamfunnets mes begavede og mest innflytelsesrike person. Hans visjon og oppfinnsomhet strakk seg gjennom hele det elektromagnetiske spekter. Hvor han var med på å utvikle forståelsen av Jord Batterier, siden joren også leder strøm. Atmosfæren og alle partikler besitter en elektrisk ladning.

En stor skepsis har skygget hele hans begavethet. Da ideene er for gode til å være sant. Sende TV signaler trådløst, kontrollere radiostyrte båter og radar teknologi, samt mystisk viten om universets primære krefter.Lysstoff rør som aktiveres ved forskjellig frekvens.

Nikola Tesla Video 1