Det Galaktiske Parti : Sort Hull

 

Black Hole

Sorte hull, BH Black Hole er objekter i rommet som har sterkest tiltrekningskraft. De kan ikke sees, men kan måles ved at lyset bøyer seg rundt. Et sort hull er en roterende struktur som sies å komme fra en super massiv nøytron stjerne, en eksplodert kjempestjerne av hydrogen og helium. Denne strukturen som roterer i en hastighet og lader seg selv som et batteri for å øke rotasjonen, ved å kaste materie fra kjernen, ut på overflaten. Indre og yttre komponenter har ulik elektrisk ladning som reagerer med diskret energi latent i vacuumet. Sorte hull kan sirkulere, Resirkulere ved å tygge opp materie, stjerner for å produsere en accresion disc, en galaktisk disk som planeter senere formes. Denne disken er nesten flat og dermed nesten 2 Dimensjonal i vektorgrafikk. Dens magnetiske krefter er i perpendikulær akse i forhold til partikkel disken av materie. Sorte hull er sentrifugale motorer, som sorterer og ordner materie og energi. Sorte Hull kan fungere sammen og roterer rund t hverandre som planeter. De ødelegger ikke hverandre, men virker i unison. Disse strukturene heter Super Massive Black Hole SMBH

Chandra X-ray

Black Hole Video 1 - 2