Det Galaktiske Parti : Quarks

 

Quarks 1 - 2

Quarker er minstepartikler. Underordnet fullverdig atom størrelse. Det er ikke av vår viten hvor de oppstår. Men de kommer fra diskre energi som er lavere eller høyere frekvens enn partiklenes område. Partikler er vår verden, men energi er på alle nivå, og fungerer i like mønster over hele spekteret. Kvarker er Fermioner av (positiv W+ ladning), mens Tau elektrino og elektron er Leptoner (negativ W- ladning). Disse grupper er innunder Hadroner. Siste gruppe er Bosoner og er energi tilstandene av bølgefrekvensen som eminerer fra proton kjernen UUD kompleks.

 

U+U+D * W+- Z * e- = Hydrogen plasma.

UUD * UDD * W+ W- Z * e- * Y= Hydrogen. En 11 Tensor konstruksjon, gitt. Det medfører en 11 dimensjonal konstruksjons modulated Vektor = Tensor operator. Gluon kompleks er amplifisering av intern UUD resonans.

Se 11 D String theory.