DGP : Orbital Resonans

 

Orbital resonance

Home Planet version 3.3a pc

Når planetene oppnår resonant konsistens med ett objekt eller flere planeter. Er rytmene lette å telle med enkle hele tall. Resonans regnes i runder rundt solen, eller med asteroider i andre tilfeller. Et 1 : 1 tilfelle produseres planeter og de slår seg sammen. Mars 1 : 2 Jorden, per felles solrotasjon. Jupiter runder 1 : 12 Jorden runder. Det er lett å bli forvirret hvem som roterer foran eller etter benevnelsen.

Per anno Januar 2010 er planeten Mars i Jordens dragningsfelt, og trekker planeten lenger vekk fra solen, og lager et kaldere klima. Mars har 780 døgn i året, vi har 365. På et halvår hvor er Mars da ?

M1 : 2J = Mars 780 / 2 = 390 dager. Vårt halvår er 365 / 2 = 182 dager. Om et halvår er den kvart 1 / 4 forbi oss, dvs Juli 2010. For hver halve Mars rotasjon, går vi en hel runde. Ugjevnheter i perfekt geometri er stellar lys, partikkel dynamikk og unik material komposisjon av hver planet.

Titan og Hyperion 1

Solen er vår stjerne og ble i gammel tid fra Egypt tilbedt som selve gud og livgivende kosmisk enhet. Dette oppgjøret ble således avviklet i tiden da Moses tok med jødene som jobbet som slaver for farao. Moses ble således instruert at Gud er ikke i et bilde, han er ikke i vinkler og sirkler. I dyrebilder som Osiris, da solen står opp i Tyrens tegn, Baal, eller Bull som det heter i dag. Eller i planetskikkelser som Solen, Mars, Jupiter eller Venus. Men, Gud er i deg. Budskapet ble vidreutviklet gjennom åndelig visjonær og opposisjonelle leder Immanuel Jesus.