Det Galaktiske Parti : IBEX

 

IBEX - 1 - 2 - 3

IBEX annonserte funn av ENA partiker i heliosfæren. Energic Neutral Particles, blant annet Hydrogen og Oksygen. I et spesiellt bånd som er ut til å fungere som en ventil for næring av partikler inn i solsystemet. Hvorfor har dette båndet ( IBEX Ribbon) denne formen.

Ved første øyekast slo det meg at sfæren ser ut til å danne en skygge, som på en ball med lys. Inspirert av Leonardo da Vincis maleteknikk. Kan man se ved inngående farge studie av subtraktiv fargeblanding, at lys feltet i Gul er i maks på kulens linjære vinkel. så taper fargen seg inn til et perfekt grått bånd som slynges rundt magen på sirkelen, før tap av lyset i skyggefeltet erstattes med guls kontrast fiolett, en effekt skapt i øyet såsant det ikke er refraksjon i partiklene som gjør at det skifter farge (beryllium snø). Det ser ut til at det perfekte null laget av akkurat der formen bøyer inn igjen, lager et svakt fargefelt og kan slippe partikler inn.

IBEX

 

ENA Ribbon 1

 

 

ENA2

 

 

Null Flux