Det Galaktiske Parti : Casmir Effect


Casimir Effect

Her viseshvordan bølge resonans resonerer imellom to masser i vacuum. Den fungerer i hele tall, og harmoniske lengder av inital masse, f.eks proton kjærner. Resoansen mellom to partikler som vibrerer ustanselig, grunnet elektrisk differans i W+- Boson force. Alle elementaære komponenter har en egen vector. Så Z er med og Up og Up og Down og electron vector. Gluon vector også. Med disse vektorern kan man regne ut hvilke avstander som hver partikkel og hvert forskjellig grunnstoff har. En partikulær relasjonsmodell. Og med hverandre. Lett. Dette er gravitasjonen. Hvis man vil kan man lage vector til hver av Strong force som opptrer i triplets av gul, rød, violett, blå, azur, grønn. En triplet med en liten hemmeligehet. hehehehehe.

Casimir Effect 1 - 2 - 3